Opening Sport- en Cultuurhal MFA de Zweede

Stand van zaken sport- en cultuurhal

Er wordt (achter de schermen) volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal, waarvan we u graag op de hoogte houden. Op deze pagina plaatsen we steeds updates. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag! Update februari 2022: de hal krijgt vorm De hal krijgt nu […]

Stand van zaken sport- en cultuurhal (logboek)

Er wordt (achter de schermen) volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal, waarvan we u graag op de hoogte houden. Op deze pagina plaatsen we steeds updates.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag!

Update februari 2022: de hal krijgt vorm
De hal krijgt nu in vlot tempo zijn uiteindelijke vorm en uitstraling; vanaf de Boekelosestraat zijn de contouren al duidelijk zichtbaar. Het metselwerk van de buitenwanden is klaar en de kenmerkende voorgevel met de grote raampartij is aangebracht. Het dak, de karakteristieke boeien en buitenbeplating zijn nagenoeg afgewerkt. Daarmee is het gebouw praktisch weer- en waterdicht, waarmee we in de afbouwfase komen.

GERINGE UITLOOP
Tijdens de ruwbouwfase is wat vertraging opgetreden, vooral door het natte weer en het niet beschikbaarheid zijn van materiaal en toeleveranciers. De bouwcombinatie en installateurs doen hun uiterste best om de vertraging niet verder te laten oplopen en misschien zelfs weer wat in te lopen. De huidige inschatting is dat rond de meivakantie de hal voor de eerste activiteiten in gebruik kan worden genomen. We hopen dat de pandemie dan op zijn retour is, zodat we de langverwachte accommodatie zonder beperking kunnen gaan benutten.

INRICHTING VAN DE HAL
Nu de hal dicht is komen we in afbouwfase en wordt er gestart met de installaties en de verdere inrichting. Een groot deel hiervan is al bepaald en in opdracht gegeven. We zijn nu samen met de toekomstige gebruikers bezig de ‘losse’ materialen en inrichting te bepalen en te bestellen. Er is daarom veel overleg met onder andere Gymnastiekvereniging Unisson, de basisscholen voor de gymlessen en Muziekvereniging Unisson.

INZET VAN VRIJWILLIGERS
De bouw van de hal zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Zij verrichten vele handen spandiensten, zoals het opruimen van de keet en het bouwterrein en de uitvoering van werkzaamheden die we in eigen beheer in opdracht hebben gegeven. Onze dank daarvoor is groot.
Het incasseren van de donaties loopt voorspoedig. De laatste incasso is in mei. De accommodatie wordt dan kort daarna hoogstwaarschijnlijk in gebruik genomen. Dat wordt een mooi moment voor iedereen die heeft bijgedragen om het sport- en cultuurhart van en voor de drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen.

 

Update december 2021: hoogste punt bereikt
Het metselwerk van de begane grond is al vergevorderd, maar de schaarste van materialen in de bouw gooide ook bij ons roet in het eten. Er waren namelijk problemen met de levering van de staalconstructie waardoor we vier weken vertraging hebben opgelopen. Inmiddels is de staalconstructie geplaatst en is het hoogste punt bereikt dat op 18 november jl. gevierd werd met enkele direct betrokkenen. Nu worden de contouren snel zichtbaar. Hopelijk kan de gelegenheidscombinatie de vertraging nog weer goed maken. Ze zullen daar hun uiterste best voor doen, maar ze blijven afhankelijk van de toelevering van materialen.

INRICHTING VAN DE HAL
Na de bouwkundige oplevering van de hal wordt direct gestart met de inrichting. Dankzij een extra bijdrage van de gemeente Enschede kan de inrichting voldoen aan de wensen van de vele toekomstige gebruikers. Dit zijn onder andere GV Unisson, de basisscholen voor de gymlessen en Muziekvereniging Unisson. Want in de hal kunnen straks ook muziekuitvoeringen en voorstellingen worden gegeven.
Als er andere verenigingen mogelijkheden zien om gebruik te gaan maken van de hal dan kunnen deze zich daarvoor melden bij Stichting MFA De Zweede viainfo@dezweede.nl.

Update 1 oktober 2021: vorderingen nieuwbouw
Na het omleggen van de sloot en het ontgraven van de bouwput is voortvarend begonnen aan het grondwerk. De bouwvakkers stonden daarna direct in de startblokken om de fundering te leggen en de vloer te storten. Inmiddels zijn ze al begonnen met het metselwerk en krijgt de hal al wat contouren. We liggen dus op schema: begin 2022 kan de hal, mits alles voorspoedig verloopt, worden opgeleverd. De lopende bezwaarprocedure is behandeld met voor het MFA een positief besluit. Daarmee is de vergunning onherroepelijk.

INRICHTING VAN DE HAL
Na de bouwkundige oplevering van de hal wordt direct gestart met de inrichting. Dankzij een bijdrage van de gemeente Enschede kan deze inrichting voldoen aan de wensen van de toekomstige gebruikers. Dit zijn onder andere GV Unisson, de basisscholen (voor de gymlessen) en Muziekvereniging Unisson. Want in de hal kunnen straks ook concerten en voorstellingen worden gegeven.

VÓÓR EN DÓÓR DE DRIE DORPEN
De sport- en cultuurhal had niet gebouwd kunnen worden zonder de bijdragen van inwoners en bedrijven uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Zij hebben tijdens de grote fundraisingactie in november 2019 gul gegeven. Na de eerste schop in de grond is gestart met het incasseren van de donaties. Nogmaals onze dank aan u om het sport- en cultuurhart van de drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen.

IN MEMORIAM
Afgelopen periode zijn ons twee belangrijke mensen ontvallen die onmisbaar waren bij de realisatie van de sport- en cultuurhal. In augustus jl. overleed Wim Nijhuis die vanaf het prille begin betrokken is bij de planvorming en zich er hard voor maakte dat de hal goed wordt ingericht voor GV Unisson. En begin september moesten we afscheid nemen van Arno Wargerink van de sponsorcommissie van BSC Unisson. Hij heeft zich ingezet om donateurs te werven onder bedrijven. We zijn beide heren heel erg dankbaar en beseffen nu pas hoe erg we ze gaan missen. We wensen de familie, vrienden en anderen die zich bij Wim en Arno betrokken voelen heel veel sterkte.

 

Update 19 juni 2021: bouw sport- en cultuurhal bij MFA De Zweede gestart!
En naam onthuld: Westerveldhal

Op de rupskraan mocht Pelle Lubbers, het jongste lid van Gymnastiek Vereniging (GV) Unisson, samen met Prins Martin de Tweede en adjudant Tom van De Soaltkloet’ns op zaterdag 19 juni 2021 om 16.30 uur de eerste ‘schop’ in de grond zetten om officieel de bouw van de sport- en cultuurhal in te luiden! De hal is de start van derde fase van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Zweede. Een initiatief waar bekende Boekeloër Henny Westerveld in 2015 aan de wieg heeft gestaan, die helaas in 2016 overleed. Zijn tomeloze inzet wordt niet vergeten: de hal krijgt de naam ‘Westerveldhal’.

In november 2019 werd een grote fundraisingactie in Boekelo, Twekkelo en Usselo georganiseerd om het laatste deel van de financiering rond te krijgen. En met groot succes: er werd ruim twee ton opgehaald. Bij de gemeente Enschede loopt er nog een initiatief om een aantal belangrijke opties voor inrichting van de hal direct tijdens de bouw te kunnen realiseren. Zodat de hal bij oplevering direct voldoet aan de wensen van de toekomstige gebruikers. Dit zijn onder andere GV Unisson, de basisscholen (voor de gymlessen) en Muziekvereniging Unisson. Want in de hal kunnen straks ook concerten en voorstellingen gegeven worden.

De sport- en cultuurhal had niet gebouwd kunnen worden zonder de bijdragen van inwoners en bedrijven uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Nogmaals onze dank aan u om het sport- en cultuurhart van de drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen. De verwachting is dat de bouw begin 2022 is afgerond en de hal dan in gebruik kan worden genomen. Wij hopen dat dan samen met u groots te kunnen vieren, weer onder de normale omstandigheden.

Zittend van links naar recht: Gaby Stokkers (voorzitter MV Unisson) en Ben ter Stal (voorzitter MFA De Zweede. Op de voorgrond: Pelle Lubbers, jongste lid van GV Unisson. Staand van links naar rechts: Paul van den Berg (voorzitter GV Unisson), Gerrit Waanders (bestuurslid omnivereniging BSC Unisson), Prins Martin de Tweede en zijn adjudant Tom van carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns.  

Update april/mei 2021
Begin oktober 2020 is een aantal bezwaren binnengekomen bij de gemeente. De bouw is daardoor nog niet begonnen, want de gemeente heeft nog geen besluit genomen. Op 11 mei jl. is er een hoorzitting van de bezwarencommissie geweest. Daarnaast loopt er op dit moment ook nog een verzoek bij de voorzieningenrechter voor een bouwstop. Het bestuur van stichting MFA De Zweede heeft daarom besloten een pas op de plaats te maken tot er meer zekerheid is.

Planning
We verwachten dat er eind mei/begin juni voldoende duidelijkheid is om verantwoord door te gaan. Bij deze doorstart is het dan nog steeds mogelijk de hal eind 2021 op te leveren. We plannen dan het ‘schop-in-de-grond-moment’ in en geven daar passende aandacht aan. Daarna starten we ook met het incasseren van de nog openstaande machtigingen van de fundraisingactie van eind 2019. Donateurs ontvangen hier binnenkort een mail over.

Vrijwilligersploeg voor hand- en spandiensten
Er wordt door veel vrijwilligers volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal. In de voorbereiding en tijdens de bouw komt er nog meer werk bij, zoals schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de bouwplaats en schilder- en straatwerk. We zoeken hiervoor extra vrijwilligers. Lijkt u dat ook wat? Stuur dan een mail naar info@dezweede.nl.

We zitten niet stil
Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk verder met het werven van fondsen, subsidies en het benaderen en inschakelen van sponsoren om de inrichting en overige zaken die niet direct zijn meegenomen toch te kunnen realiseren. Mocht u hierin nog wat kunnen en willen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht nog goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. Kijk hiervoor op https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede


Update 1 februari 2021

2021: HÉT JAAR VAN DE NIEUWE SPORT-EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE Het jaar 2021 wordt het jaar van de realisatie. Daarom is het goed om iedereen aan het begin van dit in alle opzichten bijzondere jaar bij te praten over de huidige stand van zaken. We hebben tijdens de lockdown niet stilgezeten en zijn aangekomen in de finale fase van de bouw van de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA De Zweede.

 • Eind 2020 zijn nagenoeg alle openstaande punten met de gemeente afgewerkt. Het ‘papierwerk’ is gereed. De noodzakelijke overeenkomsten liggen klaar voor ondertekening of zijn al getekend, de gemeentelijke subsidies zijn ontvangen en er is een projectmanager toegewezen die de noodzakelijke gemeentelijke werkzaamheden rond fase 3 coördineert. Denk daarbij aan de uitbreiding van de parkeerplaatsen en de landschappelijke inpassing.
 • Aan de inkomstenkant loopt het ook als gepland: subsidies zijn binnen of veiliggesteld en een groot deel van de fundraising is al ontvangen. Samen met de ondersteuning van diverse fondsen helpt het ons over de streep. Zo is 2021 in januari goed begonnen met de overhandiging van een check van € 25.000,- door het Stimuleringsfonds Rabobank Enschede-Haaksbergen. Namens de bank reikten Martin Landkroon, directeur Particulieren, en Roelyn van de Hoek, ledenraadslid Rabobank EnschedeHaaksbergen en woonachtig in Boekelo, donderdag 7 januari jl. symbolisch de cheque aan ons uit.
 • Voor de bouw hebben we alle noodzakelijke ofertes ontvangen en uitvoerig bekeken, vergeleken en gecontroleerd. Op basis daarvan voeren we nog een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen door, zodat we zeker weten dat kosten binnen het budget blijven. Door creatief om te gaan met de mogelijkheden en nog eens goed te kijken naar de details, met een kritische blik op wat direct moet en wat later kan, is het ontwerp er zeker niet slechter op geworden en kunnen we, zoals we nu beoordelen, alles wat noodzakelijk is realiseren.
 • We verwachten zeer binnenkort groen licht te kunnen geven, zodat de schop de grond in kan. De oplevering van de nieuwe hal zal einde van het derde kwartaal 2021 zijn. Nu alle seinen op groen staan, starten we in maart ook met incasseren van de nog openstaande machtigingen van de fundraisingactie. Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen en subsidies waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting en zaken die we niet direct kunnen realiseren. Mocht u hierin nog wat kunnen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht nog goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. https://anbi. nl/publicatieverplichting/stichtingvrienden-van-de-zweede/ .
 • Door veel vrijwilligers wordt er volop doorgewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport-en cultuurhal. Wilt u MFA De Zweede hierbij bestuurlijk ondersteunen, dan horen we dat graag.

Update 1 december 2020

 • Eind augustus is de omgevingsvergunning verleend. De reguliere termijn voor het indienen van zienswijzen/bezwaren is op 6 oktober jl. verstreken. Er zijn enkele bezwaren gemaakt. De gemeente zal hier binnen de gestelde termijn op reageren.
 • Er zijn onlangs weer gesprekken gevoerd met de gemeente, waarin wij de gemeente deelgenoot hebben gemaakt van de vertraging die is opgelopen. Daarnaast hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat we geen onoverkomelijke problemen zien in de verlening van de definitieve omgevingsvergunning.
 • De bezwaren zullen geen invloed hebben op het bouwplan. Het tekenwerk is dan ook gereed en de bestekomschrijvingen zijn aangepast. Momenteel zijn diverse partijen aan het rekenen. De maand december hebben we nodig om de ontvangen offertes te toetsen. We informeren u te zijner tijd over onze bevindingen.
 • Wij wachten, zoals afgesproken, met het incasseren van de machtigingen totdat bekend is wanneer de schop de grond in gaat. Een aantal mensen en organisaties heeft aangegeven dat ze graag dit jaar hun toezegging willen storten. Deze personen hebben inmiddels een factuur ontvangen. Alle donateurs krijgen deze mogelijkheid toegelicht via een e-mail die eind november is verstuurd, mits het e-mailadres bij ons bekend is. Geen mail ontvangen en wilt u dit jaar nog een factuur, mail dan naar vriendenvandezweede@gmail.com.
 • Zoals eerder gemeld is door externe omstandigheden veel vertraging opgelopen. Door alle wijzigingen is het ontwerp er echter niet slechter op geworden. Zo hebben we meer verhuurbare meters weten te creëren binnen een kleiner gebouw. Meters die een vaste huurder goed van pas gaan komen. Zo heeft elk nadeel weer z’n voordeel. De oplevering van de nieuwe hal vindt door alle vertraging echter wel pas plaats aan het einde van het derde kwartaal van 2021.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting. Mocht u hierin nog wat kunnen betekenen, dan horen we dat graag natuurlijk. Wellicht nog goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft.

Update 1 oktober 2020

 • Eind augustus is de omgevingsvergunning verleend! Wel moeten we nog de reguliere termijn afwachten, maar als de vergunning definitief is, kunnen we ook een planning maken voor het incasseren van de machtigingen die verworven zijn tijdens de fundraisingactie. We informeren u tijdig voordat we gaan incasseren. Dat zal ongeveer in het vierde kwartaal van dit jaar zijn als de schop de grond in gaat.
 • Wat betreft het bestek zijn we zover klaar dat we, als de omgevingsvergunning definitief is, direct vol vaart verder kunnen met (her)berekenen. Zoals eerder gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten namelijk wat hoger uitvallen. Maar we hebben ook op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd, met name wat betreft de inrichting. Ook is een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget blijven.
 • We gaan er vooralsnog vanuit dat in het vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Update 19 augustus 2020

 • Naast de financiën het meest cruciale in dit traject: de omgevingsvergunning. Afgelopen periode hebben we nog aanvullende informatie aangeleverd en is er een noodzakelijke wijziging in het ontwerp doorgevoerd. Eind augustus wordt de omgevingsvergunning heel waarschijnlijk verleend.
 • Als de omgevingsvergunning is verleend, kunnen we ook een planning maken voor het incasseren van de machtigingen die verworven zijn tijdens de fundraisingactie. We informeren donateurs tijdig voordat we gaan incasseren.
 • Wat betreft het bestek zijn we zover klaar dat we, na het verlenen van de omgevingsvergunning, direct vol vaart verder kunnen met (her)berekenen. Zoals in de vorige editie gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten namelijk wat hoger uitvallen. Maar we hebben ook op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd, met name wat betreft de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget blijven.
 • We gaan er vooralsnog vanuit dat in het vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Update 14  juni 2020

 • In de Raadsvergadering van 26 mei j.l. heeft het college B&W van de gemeente Enschede, zoals verwacht, ingestemd met het verstrekken van de garantstelling. Daarmee komen we weer een stapje dichter bij de realisatie van de sport- en cultuurhal, waar we uiteraard erg blij mee zijn!
 • De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. De gemeente heeft gebruik gemaakt van hun recht om de procedure met maximaal zes weken uit te stellen. We verwachten daar eind juni/begin juli uitsluitsel over.
 • Doordat er diverse zaken waren doorgeschoven, kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven over het incasseren van de machtigingen. Wij zullen u daarover na de zomervakantie informeren, voordat we daarmee starten.
 • Wat betreft het bestek zijn we in de afrondende fase en zijn de diverse partijen druk aan het rekenen. Zoals eerder gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten van het totaal hoger uitvallen. Wij hebben op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd die met name betrekking hebben op de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget blijven.
 • Wij gaan er vooralsnog vanuit dat in het derde of vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
 • Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Update 15 mei 2020

 • Op het moment van schrijven (15 mei) is er nog geen uitsluitsel over de garantiestelling van de gemeente Enschede. Dit staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 25 mei. Wij gaan ervan uit dat deze garantiestelling wordt afgegeven. Op basis van deze garantie kan de financiering via de Stichting Nijmeijer afgerond worden.
 • De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. We verwachten eind juni/begin juli uitsluitsel.
 • Begin juni hopen we u te informeren wanneer we starten met het incasseren naar aanleiding van de fundraisingactie.
 • Wat betreft het bestek, zijn we in de afrondende fase en kunnen we deze definitief afronden voor de bouwvakvakantie. Met de coronaperikelen in het achterhoofd, kan dan na de bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart.
 • Als alles meezit, neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd.
 • Ook zijn er constructieve gesprekken gaande met de gemeente over extra parkeerplaatsen, fiets- en scooterplaatsen en het inbedden van het sportcomplex in het groen.
 • Het bestuur van de MFA heeft een toezegging gehad van €35.000,- van het VSB Fonds.
 • Ook melden zich nog steeds mensen bij de Vrienden om ons te steunen. Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.
 • De stichtingskosten zullen naar verwachting iets hoger uitvallen; de grenzen van het bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt) bleken bij nader inzien iets anders dan eerst bekend. Ook zijn er aanvullende wensen ingediend door de huidige alsook toekomstige gebruikers. Daarnaast proberen we nu constructief rekening te houden met eventuele later geplande uitbreiding naar een volwaardige sporthal. Kortom, het nu ingediende plan is het ideale plaatje met het oog op de toekomst.

Update 14 april 2020

De wereld staat even op z’n kop door de coronacrisis en het openbare leven ligt nagenoeg stil. Echter niet de voortgang van de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA De Zweede. Achter de schermen wordt druk gewerkt en online overlegd. Hierbij een update:

 • De garantiestelling van de gemeente Enschede stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 6 april. Die is echter vanwege de coronacrisis uitgesteld. De garantiestelling staat nu als hamerstuk op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op maandag 25 mei.
 • Er is door de gemeente Enschede een aantal vragen gesteld om de aanvraag voor de omgevingsvergunning volgens de geldende voorschriften te kunnen toetsen. Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het uitwerken van aanvullende berekeningen, onderbouwingen en details om de aanvraag compleet te maken. Op dit moment loopt de aanvraagprocedure weer en verwachten we medio mei uitsluitsel.
 • Het uitgangspunt was om eind mei/begin juni te starten met het incasseren van de machtigingen vanuit de fundraisingactie. Dit wordt waarschijnlijk iets later vanwege de coronacrisis. Voordat we gaan incasseren, stellen we u daarvan op de hoogte.
 • Ondanks de vertraging van de omgevingsvergunning zijn we wel gestart met het maken van het bestek voor de definitieve prijsbepaling. Deze willen we zo veel mogelijk voor de bouwvakvakantie afronden. Met de coronaperikelen in het achterhoofd, kan dan na de bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart.
 • Als alles meezit, neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd.
 • Binnen het bestuur van de Stichting vrienden van De Zweede heeft een verandering plaatsgevonden: Hajé Nordbeck heeft het bestuur verlaten en is opgevolgd door Roelant Lawerman.

Update 14 februari 2020

Op 2 november 2019 was de grote fundraisingsactie om vanuit de dorpen Boekelo, Twekkelo en Usselo het laatste geld in te zamelen voor de nieuw te bouwen sport- en cultuurhal bij MFA De Zweede. Deze actie was een overweldigend succes, want ons nieuwe sporthart gaat echt kloppen! Hierbij geven we u graag de laatste stand van zaken.

Start van de bouw
Naar verwachting wordt er direct na de bouwvakvakantie gestart. Dat is later dan gepland (was voorjaar 2020). Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Allereerst bleken de grenzen van het bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt) bij nader inzien iets anders dan eerst bekend. Inmiddels zijn de grenzen vastgesteld en is de bouwtekening aangepast en besproken met de (toekomstige) gebruikers, zodat we zeker weten dat alle wensen goed ingevuld worden.
 • Er heeft veel afstemming plaatsgevonden met omwonenden en met de welstandscommissie (Oversticht) over het ontwerp van de hal door BCT Architecten, met name over de inpassing in het buitengebied.
 • We wachten momenteel op het akkoord voor de garantiestelling van gemeente Enschede voor de bouw. B&W heeft hier op 11 februari mee ingestemd en zal naar verwachting bekrachtigd worden met een raadsbesluit op 6 april. De contacten met de gemeente zijn overigens goed en intensief.
 • Alles rondom de bouw van de nieuwe hal wordt gedaan door vrijwilligers, naast hun banen, dus in hun vrije tijd. Het is soms even puzzelen om de tijd te vinden goed met elkaar af te stemmen en acties uit te zetten.

Overige belangrijke mijlpalen en ontwikkelingen

Omgevingsvergunning (bouwvergunning)
Voor het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het bestuur van MFA De Zweede kritisch gekeken naar de plannen en kosten en deze ook uitgebreid besproken. Begin februari is door hen fiat gegeven en is de aanvraag op 5 februari jl. ingediend. We verwachten de vergunning half mei.

Incasseren machtigingen fundraising
Naar verwachting hebben we eind mei/begin juni alles op de rit om te starten met het incasseren van de toegezegde bedragen. Hiervoor nogmaals onze dank aan u!

Voorbereidingen op de bouw
Deze vinden plaats voor de bouwvakvakantie, zodat daarna direct gestart kan worden met de bouw. We houden wel een slag om de arm ten aanzien van de omgevingsvergunning. De tussenliggende periode geeft ons de kans om de bouwkosten te controleren op basis van definitieve offertes, zodat we exact weten wat we kunnen realiseren.

Oplevering sport- en cultuurhal
Als alles meezit, neemt de bouw 6 à 8 maanden tijd in beslag. De nieuwe hal kan dus in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Leerlingenvervoer
Als de nieuwe hal er is, vinden hier ook de gymlessen plaats van de scholen obs Molenbeek en de Marcellinus. Het bestuur van MFA De Zweede is druk bezig om het leerlingenvervoer van school naar de hal te regelen. Hiervoor wordt er regelmatig overlegd met de scholen en de gemeente.

Inrichting
Samen met de (toekomstige) gebruikers worden momenteel de details voor inrichting van de hal bepaald.

 

Timelapse donderdag 11 november

Wim Nijhuis – Betrokken vanaf het eerste uur

Tot ons grote verdriet is afgelopen juli Wim Nijhuis overleden. Wim was vrijwilliger van het eerste uur en heeft veel betekend voor MFA de Zweede en de realisatie van de nieuwe hal. Het was een grote wens van hem dat er een goed ingerichte gymzaal voor G.V. Unisson in de Westerveld hal zou komen.

Momenteel zijn we bezig om de inrichting te vervolmaken met een wandtrampoline, ter nagedachtenis aan Wim. U kunt ons  daarbij helpen door een donatie te doen aan de vrienden van de Zweede:

 • NL80 RABO 0346030110,
 • tnv. Stichting Vrienden van de Zweede,
 • o.v.v. ‘Wim Nijhuis’

Yes, we did it!!! 2 november 2019 gaat de boeken in als een historische dag voor Boekelo, Twekkelo en Usselo

Het hart klopte in de keel bij de vele aanwezigen toen burgemeester Onno van Veldhuizen zaterdag 2 november 2019 om 17.00 uur de eindstand van de fundraisingactie bekend maakte. Er ontsnapte een zucht van verlichting toen het bedrag van €208.497,32 in beeld kwam!!! De sport- en cultuurhal komt er dankzij de giften uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Én door de inzet van de vele vrijwilligers. Na maanden van inspanningen is het einddoel bereikt en krijgen de dorpen het ‘kloppende hart’ dat de leefbaarheid en de saamhorigheid nog meer zal vergroten. De Zweede is in één klap honderden vrienden rijker.

De dorpen hebben gul gegeven
’s Ochtends om 09.00 uur gingen 136 collectanten na een peptalk door wethouder Jurgen van Houdt op pad in Boekelo, Twekkelo en Usselo om huis-aan-huis machtigingsformulieren op te halen. Het streefdoel was €50.000 in te zamelen dat bij deze minimale opbrengst door een anoniem fonds en een anonieme donateur verdriedubbeld zou worden. En dat is ruimschoots overtroffen: €75.000 werd huis-aan-huis opgehaald en op de dag zelf kwamen nog een paar andere grote giften binnen. Inclusief de verdriedubbelaarsconstructie resulteerde dat in het eindbedrag van €208.497,32. Stichting Vrienden van De Zweede, speciaal opgericht voor de fundraisingactie, en alle betrokkenen zijn opgelucht en vooral heel blij. “Eindelijk komt er na 20 jaar de langverwachte hal om de multifunctionele accommodatie De Zweede compleet en klaar voor de toekomst te maken. De dorpen hebben zich van hun beste kant laten zien, het is echt hartverwarmend.”

Faciliteiten sport- en cultuurhal voor meerdere doeleinden
Naar verwachting gaat in het voorjaar van 2020 de eerste schop in de grond en wordt de sport- en cultuurhal in het najaar geopend. Vooralsnog krijgt de hal vooral basisfaciliteiten die voor meerdere doeleinden geschikt zijn, zoals concerten en evenementen. Hierbij wordt rekening gehouden met wensen van de (toekomstige) gebruikers en de laatste wettelijke eisen. Denk aan toestelberging, zaalwachtruimte en kleedkamers. Maar ook een handige transportingang, goede verlichting, daglicht, een goede akoestiek (nagalm), multifunctionele vloer en rolstoeltoegankelijkheid. Alle extra opbrengsten – de machtigingsformulieren kunnen nog t/m 9 november worden ingeleverd – kunnen worden besteed aan extra’s, zoals een tribune, scorebord, aankleding van de ruimtes en extra zaalinrichting.

Zoveel meer mogelijk op sportief en cultureel gebied
Ook de verenigingen, clubs en basisscholen zijn in hun nopjes nu de nieuwe hal er komt. Op sportief vlak is er zoveel meer mogelijk. Dat komt ten goede van de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen en het sportaanbod. Daarnaast kunnen er ook (grootschalige) culturele evenementen plaatsvinden die de samenleving een mooie impuls geven. We kunnen niet wachten tot het zover is. Iedereen die heeft bijgedragen, op welke manier dan ook: onze oprechte dank en waardering!

Dagblad TC Tubantia en RTV Oost deden verslag van de actie:
TC Tubantia 02-11-2019 >>
RTV Oost 02-11-2019 >>

In de media!

De fundraisingactie voor de nieuwe sport- en cultuurhal ontgaan ook de media niet. Op woensdag 30 oktober verscheen zowel in de Huis aan Huis Enschede en Dagblad TC Tubantia een raak artikel over onze bijzondere actie en de saamhorigheid in Boekelo, Twekkelo en Usselo.

Artikel Huis aan Huis Enschede 30-10-2019 >>
Artikel TC Tubantia 30-10-2019 >>

 

Magazine ‘Hart voor De Zweede’

De fundraisingactie voor de nieuwe sport- en cultuurhal komt steeds dichterbij. Speciaal hiervoor hebben we een magazine voor u gemaakt met alle (achtergrond)informatie over de nieuwe hal, interviews met (toekomstige) gebruikers, de historie en allerlei leuke en interessante wetenswaardigheden. Ook is het machtigingsformulier toegevoegd waarmee u de actie kunt steunen.

Het magazine wordt in het weekend van 18-20 oktober huis-aan-huis bezorgd in Boekelo, Twekkelo en Usselo. U kunt ‘m hier ook digitaal lezen.

Zaterdag 2 november wordt een historische dag!

Die dag gaan tientallen ambassadeurs van de Stichting Vrienden van De Zweede op pad om huis-aan-huis te collecteren in Boekelo, Twekkelo en Usselo voor de nieuwe sport- en cultuurhal. Aan het eind van de dag zal de Enschedese burgermeester Onno van Veldhuizen bekend maken of we het streefbedrag van €50.000 hebben gehaald. De campagne om de fundraising onder de aandacht te brengen start deze week.

28 Maart de officiele opening van De Zweede

Op 28 maart 2015 om 16.00 wordt na jaren van inspanning door veel mensen het gebouw De Zweede officieel geopend. Voor de opening zullen de gebruikers in een optocht door Boekelo richting de Zweede gaan. Na de officiële activiteiten is er gelegenheid om de opening onder het genot van een drankje met elkaar te vieren. U komt toch ook?