Stichting Vrienden van de Zweede

20 jaar Actie

Zo’n 20 jaar geleden hebben inwoners het initiatief genomen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) om de sportieve, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo te vergroten.

Stichting Vrienden van De Zweede is opgericht om op een officiële en verantwoorde wijze geld in te zamelen om de sport- en cultuurhal te realiseren.

“Ondersteunen van het algemene belang van stichtingen, verenigingen en organisaties teneinde de leefbaarheid van dorpen te stimuleren.
Het behartigen van de algemene belangen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de leefgemeenschap van de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo teneinde het welzijn, de leefbaarheid en onderlinge samenhang van deze dorpen te bevorderen, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

BESTUUR

H.J. Nordbeck – Voorzitter

H.J. Guchelaar – Penningmeester

A.G. Stokkers – Secretaris

CONTACT

Adres
Stemlandeweg 2
7548 BV Enschede

E-mail
actie@vriendenvandezweede.nl

KVK

75671174 | Uittreksel »

BANK

NL80 RABO 0346 0301 10
Stichting Vrienden van de Zweede

ANBI

geregistreerde ANBI instelling
RSIN: 860357727

MEER INFORMATIE

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede/

© Copyright -- MFA de Zweede