. 

De Zweede?

De naam is ontleend aan de oorspronkelijke naam van de grinden waarop de MFA is gebouwd, namelijk: “De Zweede”.
Na overleg met de familie Rosink, bewoners van het oude erve “de Zweede”  is besloten voor deze naam te kiezen.
Hiermee blijft de naam in herinnering ook nadat de boerderij is verdwenen door de komst van de N18.