Ons nieuwe sport- en cultuurhart klopt bijna


Realisatie vordert gestaag en op schema voor opening begin 2022!

» U kunt ons helpen om aantal wensen die we nog voor de inrichting hebben mogelijk te maken. Steun ons

» Donatie ter nagedachtenis aan Wim Nijhuis – initiatiefnemer eerste uur.

Steun ons »

Over Ons

Stichting Vrienden van De Zweede maakt zich hard om een sport- en cultuurhal te realiseren om hiermee de multifunctionele accommodatie (MFA) De Zweede compleet te maken. We organiseren onder andere een fundraisingactie op zaterdag 2 november 2019 in Boekelo, Twekkelo en Usselo. Want: samen gaan we ervoor!

20 jaar Actie

Zo’n 20 jaar geleden hebben inwoners het initiatief genomen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) om de sportieve, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo te vergroten.

In 2014 waren het sportpark, de kantine en kleedkamers klaar. In 2015 volgden de muziek- en vergaderruimtes. Het plan is om in 2020 de laatste fase te voltooien met een sport- en cultuurhal om MFA De Zweede compleet te maken.

De Stichting Vrienden van De Zweede is opgericht om op een officiële en verantwoorde wijze geld in te zamelen om de sport- en cultuurhal te realiseren. En dat is gelukt: dankzij een bijdrage van de gemeente Enschede, diverse subsidies, donaties, leningen én een succesvolle  huis-aan-huis fundraisingactie op zaterdag 2 november 2019 hebben we voldoende geld ingezameld om de hal te gaan bouwen. Check hier de stand van zaken van de sport- en cultuurhal >>

Sport- en cultuurhal
De Zweede

Voor de dorpen Boekelo, Twekkelo en Usselo is een grote hal voor binnensport, gymlessen en culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten (ontmoetingscluster) een belangrijke meerwaarde voor de leefbaarheid van de dorpen.

Tot een paar jaar geleden was de sportzaal aan de Diamantstraat in Boekelo hier geschikt voor. Door groei van het aantal inwoners en de behoefte aan meer sportieve en culturele activiteiten bleek de zaal al snel te klein en te gedateerd. Renoveren is geen optie; uitbouwen is lastig en opknappen is in verhouding te duur.

Gelukkig was zo’n 20 jaar geleden in het basisontwerp van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Zweede al een grote  sport- en cultuurhal opgenomen. Nu het sportpark, de kantine, kleedkamers (fase 1) en de muziek- en vergaderruimtes (fase 2) klaar zijn, is het tijd voor de laatste fase. De stichting Vrienden van De Zweede zet samen met de gemeenschap alles op alles om de sport- en cultuurhal te realiseren.

Grootte

De hal krijgt de grootte van twee gymzalen (28×24 meter) met een flexibele tussenwand. Er kunnen twee sportactiviteiten en/of gymlessen tegelijkertijd plaatsvinden. Door de omvang is de hal in z’n geheel ook geschikt voor binnensporten zoals zaalhockey (NB geen wedstrijd afmetingen, daarvoor zijn drie volleybalvelden nodig), volleybal-, handbal- en turnwedstrijden en zaalvoetbal. Ook kunnen er concerten, voorstellingen en andere culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd worden. Mocht het nodig zijn, dan kan de hal in de toekomst makkelijk uitgebreid worden met een derde zaaldeel.

Faciliteiten

De nieuwe sport- en cultuurhal wordt voorzien van zoveel mogelijk faciliteiten zodat de hal voor meerdere  doeleinden geschikt is. Daarnaast is rekening gehouden met wensen van (toekomstige) gebruikers en de laatste wettelijke eisen. Denk aan faciliteiten als: toestelberging, twee kleedkamers, opslagruimte,  spreek en vergaderruimtes, buitenopslag, transportingang, tribune, daglicht, geluid (nagalm), multifunctionele vloer, rolstoeltoegankelijk, landschappelijke inpassing en aansluiting op de huidige accommodatie.

Duurzaam

Vanzelfsprekend wordt de sport- en cultuurhal duurzaam en energieneutraal gebouwd: o.a. maximale isolatie, ledverlichting, zonnepanelen en aardwarmte i.c.m. warmtepompen voor het koelen en verwarmen van het gebouw.

Gebruikers

De huidige gebruikers van de sportzaal aan de Diamantstraat en MFA De Zweede maken graag gebruik van de nieuwe hal. Dit zijn: bassisscholen obs Molenbeek (locaties Boekelo en Usselo) en Marcellinus , Buitenschoolse Opvang Humankind, BSC Unisson, MV Unisson, GV Unisson (gym, dans en volleybal), Kaliber Kunstenschool en Fysio Medics sportzorgcentrum Medics360. Daarnaast is er interesse om te starten met sporten als badminton, seniorengym, handbal etc. Ook is er animo om de hal te gebruiken voor muziek-, dans- en toneelvoorstellingen, beurzen, rommelmarkten en bijeenkomsten.

Steun Ons
Een word Vriend van de Zweede

Ons nieuwe
Sport & en Cultuur hart
klopt straks

Succesvolle fundraising

De fundraising actie op zaterdag 2 november 2019 was een overweldigend succes en werd breed gedragen. In totaal is ruim €110.000 bijeengebracht door de gemeenschap. Door de bijdrage van een anoniem fonds en een anonieme donateur een totale opbrengst van maar liefst € 210.000

Wij danken alle gulle gevers! 

Check hier de laatste stand van zaken over de sport- en cultuurhal >> 

Uw financiële ondersteuning is welkom.

De totale begroting van €2,1 miljoen is na de fundraisingsactie grotendeels gedekt, maar voor de extra’s en een goede inrichting is nog ca. € 100.00 noodzakelijk.

Uw gift is dus  welkom en uw gift is fiscaal aftrekbaar!

ANBI

Stichting Vrienden van de Zweede is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Daarmee mag u gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

FAQ Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de fundraising voor de sport- en cultuurhal MFA De Zweede.

Tot een paar jaar geleden voldeed de sportzaal,met een grootte van een enkel volleybalveld, aan de Diamantstraat in Boekelo prima voor binnensportactiviteiten en gymlessen.

Door groei van het aantal inwoners en het  daardoor uitbreiden van sportactiviteiten, bleek de laatste jaren dat de sportzaal niet voldoende capaciteit heeft. Zo lopen beide basisscholen al tegen grenzen van bezetting aan. Daarnaast is er momenteel geen locatie binnen de dorpen die geschikt is voor grootschalige culturele en maatschappelijke doeleinden, terwijl die wens er bij inwoners wel steeds meer is. Een nieuwe sport- en cultuurhal is daarom een must.

Voor de dorpen Boekelo, Twekkelo en Usselo is een grote hal voor binnensport, gymlessen, culturele en maatschappelijke activiteiten een meerwaarde voor de leefbaarheid van de dorpen.

De huidige gymzaal, bouwjaar 1970, is inmiddels afgeschreven en na bijna 50 jaar gedateerd. Het is al snel duidelijk dat opknappen geen optie is. Er moeten veel kosten worden gemaakt, begroot op  €550.000, en met uiteindelijk dan nog een enkele gymzaal. Waarbij ook de afmeting en hoogte niet veranderd en dan nog steeds niet voldoet aan de huidige eisen, en nog maximaal 20 jaar meegaat.

Daarnaast is in het basisontwerp van de multifunctionele accommodatie MFA de Zweede al een grote sport- en cultuurhal meegenomen. Dit is direct gedaan met het oog op de toekomst waarin de huidige gymzaal niet meer voldoet door de groei van het aantal inwoners, het daardoor toenemende gebruik en de wensen voor een binnenlocatie voor culturele, maatschappelijke en sociale evenementen en activiteiten.

Wat er mee gaat gebeuren is niet zeker, het is bezit van de gemeente. Maar het ligt voor de hand dat de zaal wordt gesloopt en dat er woningen worden gebouwd.

Als we alle wensen die er zijn (bijvoorbeeld een tribune) en inrichting meetellen, dan komen we uit op €2.1 miljoen. Dat is natuurlijk veel geld. Daarvan bedraagt de btw alleen al 400.000. Ook wordt voor eenzelfde bedrag aan techniek uitgegeven om de zaal duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het streven is  energieneutraal: ‘nul op de meter’.
En is het inclusief alle voorbereidingskosten (in voorbereidende fase al €15.000 voor het eerste ontwerp), tekenwerk, leges etc.

In grote lijnen wordt de €2.1 miljoen als volgt gefinancierd:

Gemeente Enschede € 690.000
Lening Stichting Steunfonds Nijmeijer € 550.000
BOSA subsidie (btw compensatie) € 410.000 (maximaal)
Subsidie LEADER €100.000
Voorfinanciering gebruikers ontwerp € 10.000
Sponsoring, fondsen, donaties, bijdrage verenigingen en zelfwerkzaamheid € 190.000
Fundraising (bijdrage dorpen,  incl. de verdriedubbelaarsconstructie) € 150.000

 

Stichting MFA De Zweede heeft  alle mogelijkheden onderzocht voor het verkrijgen van subsidies en donaties en hier het maximale uit verkregen.

Een bijdrage vanuit de dorpen is altijd onderdeel geweest van de gesprekken die we hebben gevoerd met de gemeente en andere geldschieters.

De gemeente draagt bijna €700.00 bij. Dat is ongeveer het bedrag dat ze kwijt zouden zijn om de huidige gymzaal te renoveren, vermeerderd met de verkoopwaarde van de gymzaal in de huidige staat. Meer is/was niet mogelijk. De gemeente heeft op de begroting van dit jaar behoorlijke bezuinigingen moeten doorvoeren. Desondanks hebben ze dit bedrag voor ons willen vrijmaken.

Enerzijds omdat we anders de begroting niet rond krijgen, anderzijds is het ook een sport- en cultuurhal voor en door de gemeenschap. Het komt ten goede aan de leefbaarheid van de dorpen.

Daarbij is bijdrage vanuit de dorpen altijd onderdeel geweest van de gesprekken die we hebben gevoerd met de gemeente en andere geldschieters.

Binnen de dorpen moeten we minimaal € 50.000 ophalen.

Verdriedubbelaar! – Een anoniem fonds en een anonieme donateur hebben toegezegd dat ze voor elke Euro via een fundraising elk ook een Euro doneren. Een verdriedubbelaarsconstructie dus. De voorwaarde die ze hebben gesteld is dat we wel minimaal €50.000 ophalen om er in één klap €150.000 van te kunnen maken. Dan kunnen we sowieso met de bouw beginnen.

Het resterende bedrag van € 190.000 (zie kostenoverzicht bij vraag ‘Hoe komen we aan het geld voor de nieuwe sport- en cultuurhal?’) dat daarna nog ontbreekt, is nodig om een aantal extra faciliteiten te kunnen bekostigen, zoals bijvoorbeeld de tribune. We hopen dit bedrag via sponsoring, fondsen overige donaties en eigen werkzaamheid binnen te krijgen. We hebben al enkele toezeggingen van diverse fondsen en gaan daar mee door. Daarnaast gaan we bij de bouw kijken naar mogelijkheden tot sponsoring.
Mocht het toch niet lukken om het totale bedrag bijeen te brengen, dan kunnen we een aantal wensen zoals bijvoorbeeld de tribune, uitstellen.

Het  geld willen we via een incasso ophalen.

Elke euro die we zo ontvangen wordt zorgvuldig geregistreerd. Dat is ook de reden dat we aparte Stichting Vrienden van De Zweede hebben opgericht; alles wordt hierdoor officieel vastgelegd en apart beheerd.

Het is natuurlijk afwachten of we met de  fundraising het streefbedrag van €50.000 hebben opgehaald.
Daarom starten we pas met de incasso op het moment dat realisatie zeker is en de eerste schop de grond in gaat.
Blijkt dat om welke reden de bouw niet doorgaat, dan wordt er dus  niet geïncasseerd.

De verwachting is in het voorjaar 2020 te beginnen. De duur van de bouw is ongeveer 6 maanden; rond oktober 2020 zal de oplevering zijn. Alles is natuurlijk ook afhankelijk van aantal onzekere factoren zoals bijvoorbeeld het moment van de definitieve bouwvergunning,  de hoeveelheid eigen werkzaamheden die kunnen doen etc.

Dat is nog niet definitief besloten. Wel gaan we de gelegenheidscombinatie MFA Boekelo v.o.f. bestaande uit Haafkes-Stokkers-Trebbe vragen om een aanbieding te doen. Deze combinatie heeft ook de huidige locatie MFA De Zweede gebouwd.

Vanzelfsprekend wordt de sport- en cultuurhal duurzaam en energieneutraal gebouwd. Dit bespaart enorm veel energiekosten en daarnaast is de hal hiermee voorbereid op de toekomst waarin geen plek meer is voor fossiele brandstoffen. Ons doel is “nul op de meter”.

Op het dak komen zonnepanelen voor de stroomvoorziening. Voor het verwarmen en koelen gaan we gebruik maken van warmtepompen. Ook willen, als de financiën het toelaten, aanpassingen aan het bestaande gebouw doen om het totale binnenklimaat beter beheersbaar te maken.

Ja, er wordt in het ontwerp  rekening mee gehouden dat de hal  rolstoeltoegankelijk is. Zo is er bijvoorbeeld een lift voorzien naar de bovenverdieping.

Natuurlijk de huidige gebruikers van de gymzaal aan de Diamantstraat  gaan graag gebruik maken van de nieuwe hal. Dit zijn met name:

  • Gymnastiekvereniging – GV Unisson met turnen, gym, dans en volleybal,
  • De bassisscholen obs Molenbeek (locaties Boekelo en Usselo) en Marcellinus

Daarnaast zullen de huidige gebruikers van het MFA de Zweede de hal en de extra ruimtes gaan gebruiken:

  • Buitenschoolse Opvang HumanKind
  • Fysio Medics sportzorgcentrum Medics360
  • BSC Unisson (voetbal, hardlopen en survival)
  • Muziekvereniging (MV)
  • Kaliber Kunstenschool
  • Stichting Oranje Comité Boekelo (organisatie Koningsdag)

Daarnaast is er interesse om te starten met sporten als badminton, seniorengym, handbal  enz.

Ook is er animo om de hal als cultuurhal te gebruiken voor evenenten zoals muziek-, dans- en toneelvoorstellingen of beurzen, rommelmarkten en grotere bijeenkomsten.

Ja, dat kan en dat is ook zeker de bedoeling.

In principe ja, maar wel met de kanttekening dat we het niet ten koste willen laten gaan van de gebruikers uit de dorpen. Voor een deel zijn extra inkomsten goed voor de exploitatie, voor een deel kunnen we ook anderen helpen. Zo is er al belangstelling getoond door een handbalvereniging en hockeyvereniging.  Ook zijn er bedrijven die gevraagd hebben of er een sport/bedrijfsuitje mogelijk is.

De nieuwe sport- en cultuurhal wordt voorzien van zoveel mogelijk faciliteiten zodat de hal voor meerdere  doeleinden geschikt is. Daarbij is rekening gehouden met wensen van de toekomstige gebruikers en de laatste wettelijke eisen. Denk aan vanzelfsprekende faciliteiten voor het sporten als: toestelberging, zaalwachtruimte en  kleedkamers.

Voor een breder gebruik is er ook extra opslagruimte, spreek en vergaderruimtes, tribune en geïntegreerde buitenopslag gepland. Daarbij is ook gedacht een goede transportingang, goede verlichting en daglicht,  en erg belangrijk: een goede akoestiek (nagalm), multifunctionele vloer en de rolstoeltoegankelijkheid.

Daarnaast speelt landschappelijke inpassing en aansluiting op de huidige accommodatie ook een grote rol. Daarbij kijken we ook naar  het aantal parkeerplaatsen en fietsenstalling.

Ja, die is voorzien op de verdieping. Of we die direct gaan inrichten, hangt af van de opbrengst van de fundraising, maar ook nog van een te houden sponsoractie en zelfwerkzaamheid. We hopen natuurlijk van wel, mocht het niet lukken dan komt die er wellicht later.

Fundraising betekent letterlijk fondsenwerving. Dit is een actie die een organisatie of stichting onder­neemt met het doel geld in te zamelen voor het realiseren van een bepaald doel met een sociaal of cultureel karakter. Stichting Vrienden van De Zweede organiseert een fundraisingactie om geld op te halen voor de nieuwe sport- en cultuurhal.

Op zaterdagochtend 2 november 2019 geeft wethouder Jurgen Van Houdt bij de ‘oude gymzaal’ aan de Diamantstraat in Boekelo het startschot voor de fundraisingactie. Daarna gaan tientallen ambassadeurs/collectanten de hele dag op pad om huis-aan-huis in Boekelo, Twekkelo en Usselo geld in te zamelen.

Tussentijds wordt de stand bijgehouden, via de Facebookpagina van MFA De Zweede en nog op een andere ludieke manier.

Eind van de middag, rond 17.00 uur, maakt burgermeester Onno van Veldhuizen bij MFA De Zweede de eindstand bekend. Iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

U kunt het formulier hier downloaden of ophalen bij MFA de Zweede en supermarkt COOP in Boekelo.

Het is mogelijk het ingevulde machtigingsformulier vanaf 19 oktober en tot 9 november in de bus te doen bij het MFA de Zweede en supermarkt COOP in Boekelo.

We zijn blij met elke bijdrage. Op het machtigingsormulier vindt u alle mogelijkheden, zoals 12 keer maandelijks een automatische incasso. U kunt dan kiezen voor 12 x € 12, 12 x € 20, 12 x € 10, of een zelf te bepalen bedrag.

Uiteraard onze waardering en grote dank. Daarnaast wordt u ook ‘vriend’ van MFA De Zweede.

Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. U of uw (klein)kinderen kunnen direct voordeel ervaren van de sport- en cultuurhal omdat er veel meer activiteiten mogelijk zijn. Denk aan uitbreidingen van de gymlessen die ten goede komen aan de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Of de mogelijkheid om naar een concert te gaan in uw buurt.

Daarnaast zorgt de sport- en cultuur ervoor dat Boekelo, Twekkelo en Usselo aantrekkelijker worden  en leefbaar blijven. Een complete MFA vergroot de sportieve, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en daarmee de sociale samenhang en leefbaarheid. Dat komt ten goede aan het welzijn en de vitaliteit van inwoners. Ook die van u!

Stichting Vrienden van De Zweede organiseert de fundraisingactie. De Stichting is zelfs speciaal voor deze actie opgericht om op een officiële en verantwoorde wijze geld in te zamelen om de sport- en cultuurhal te realiseren. Het bestuur van Vrienden van De Zweede bestaat uit Arend Stokkers, Hajé Nordbeck en Henk Guchelaar.

Ze worden ondersteund door een PR-werkgroep (Lauri ten Cate, Paul van den Berg, Joke Oude Booyink, Geert Druppers en Debbie Voogsgeerd) en de werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van de actie (Edith Assink en Patrick ten Kate). Daarnaast helpt het bestuur van Stichting MFA De Zweede natuurijk daar waar mogelijk en ook hebben we hulp van Robert Schurink en Teun van de Velde voor de sociale media.

Zo’n 20 jaar geleden kwamen er vanuit Boekelo, Twekkelo en Usselo steeds meer wensen om de sociale samenhang en het verenigingsleven in de dorpen te stimuleren en te versterken. Conclusie van dit burgerinitiatief was dat er een plek moest komen waar sportieve, sociaal maatschappelijke en culturele doeleinden in de drie dorpen (beter) ontplooid konden worden. Dat resulteerde in 2008 tot de oprichting van de Stichting MFA De Zweede.

Deze stichting ontwikkelde plannen voor een multifunctionele accommodatie waar zowel binnen- als buitenactiviteiten konden plaatsvinden op een centrale plek. Boekeloër Henny Westerveld was vanaf het eerste begin de kartrekker en zette zich onvermoeid in. Hij was erbij toen de eerste schop de grond in ging aan de Boekelosestraat 275, waar in 2014 de kantine, kleedkamers en het sportpark (fase 1) van MFA De Zweede werden geopend. En een jaar laten waren de vergader- en muziekruimtes (fase 2) klaar.

Helaas overleed Henny Westerveld veel te vroeg op 23 november 2016. Zijn werk werd voortgezet door het bestuur van Stichting MFA De Zweede. Om de fundraising voor sport- en cultuurhal te kunnen organiseren, is Stichting Vrienden van De Zweede opgericht.

Ja, natuurlijk! We hebben vooral nog ambassadeurs nodig die de fundraisingactie willen helpen promoten en mensen die op zaterdag 2 november willen collecteren. En heeft u nog een idee om de actie tot een succes te maken, dan wordt dit zeer gewaardeerd! Spreek iemand van de organisatie aan of neem contact op met Ben ter Stal, voorzitter Stichting MFA via mail@warmstal.nl.

Dat kan bij Ben ter Stal als voorzitter Stichting MFA via: mail@warmstal.nl

© Copyright -- MFA de Zweede