Een lange weg…

Welke stappen zijn er ondernomen in de afgelopen jaren? Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste momenten: